Journal List > Koran J. Blood Transfus.

The Korean Journal of Blood Transfusion
Vols. 26 to 28; 2015 to 2017
Vol.28
2017
v.28 (1): 1-81
Apr 2017
v.28 (2): 103-186
Aug 2017
Vol.27
2016
v.27 (1): 1-83
Apr 2016
v.27 (2): 105-187
Aug 2016
v.27 (3): 209-306
Dec 2016
Vol.26
2015
v.26 (1): 1-81
Apr 2015
v.26 (2): 103-212
Aug 2015
v.26 (3): 235-326
Dec 2015
Articles from The Korean Journal of Blood Transfusion are provided here courtesy of Korean Society of Blood Transfusion